The match is over
Jaroslavl
12 November 2019 Tuesday / 19:00 MSK
CSKA-2
12.11.2019
Победа без радости

Burevestnik Jaroslavl vs. CSKA-2: 78-91 (+13)


Burevestnik: Tokarev (9 + 4 rb + 2 as + 3 st + 4 pf), Semenov (14 + 5 rb + 10 as), Yermolovich (10 + 2 st + 4 pf), Stulenkov (17 + 6 rb + 4 to + 4 pf), Nelyubov (10 + 4 rb + 4 pf) – start; Pomogalov (3 + 2 as), Korchagin (8 + 3 as + 2 st + 4 to), Lebedev (0), Belov (7 + 5 rb + 2 as), Umratulloyev (DNP)…

CSKA-2: Savin (6 + 3 rb + 4 as + 2 st + 3 to), Pokhodyayev (8 + 6 rb + 3 as + 2 st + 5 pf), Umrikhin (27 + 3 rb + 3 as + 4 pf), Konovalov (20 + 3 to) – start; Khaldeyev (12 + 2 as + 2 bs), Posrednikov (0), Mikheyev (8 + 9 rb), Kochergin (4 rb), Yershov (1 + 5 rb), Kardanakhishvili (3 to), Stoyko (9)…


Upcoming tournament matches