The match is over
Nizhniy Novgorod
19 November 2019 Tuesday / 19:30 MSK
CSKA Junior
20.11.2019
Без осечек

Nov. 20: N.Novgorod 2 vs. CSKA Junior Moscow: 61-95 (+34)


N.Novgorod 2: Orekhov (9 + 4 rb + 2 as + 2 st + 5 to), Orekhov (12 + 3 to), Alekseyev (6 + 11 rb + 2 as + 4 to), Chepik (8 + 4 rb + 2 st + 5 pf), Byzov (6) – start; Tarantsov (3), Vantsev (1 + 3 st), Zheltov (0), Igonin (5), Veselov (0), Glukhov (5 + 3 rb + 2 as), Kulikov (6)…
CSKA Junior: Maltsev (22 + 6 rb + 4 as + 2 st + 3 to), Fed’kin (0), Kardanakhishvili (3 rb + 4 as + 2 st + 6 to + 5 pf), Kovalev (9 + 3 as), Lakhin (11 + 4 rb) – start; Tishin (2 + 2 as), Karpenko (14 + 2 as + 2 st), Akramov (8), Khalturin (13 + 8 rb + 4 to), Petukhov (6 + 3 rb + 2 as), Bogdanov (10 + 6 rb + 2 as + 3 to), Omelnitskiy (0)…Nov. 19: N.Novgorod 2 vs. CSKA Junior Moscow: 78-88 (+10)


N.Novgorod 2: Orekhov (5 + 2 as + 4 st), Orekhov (24 + 9 rb), Alekseyev (8 + 4 as), Chepik (20 + 7 rb + 2 st + 5 to + 5 pf), Byzov (17 + 3 st) – start; Tarantsov (DNP), Vantsev (DNP), Zheltov (1 + 2 as + 2 st), Igonin (0), Veselov (0), Glukhov (3), Kulikov (0)…
CSKA Junior: Maltsev (16 + 7 rb + 2 as + 4 to), Fed’kin (2), Kardanakhishvili (11 + 4 as + 5 to + 4 pf), Kovalev (7), Lakhin (4 + 5 rb + 5 pf) – start; Tishin (16 + 4 rb + 3 as + 3 to), Karpenko (18 + 4 rb + 6 as + 2 st), Akramov (2 + 5 pf), Khalturin (4 + 5 rb), Petukhov (4 + 6 rb + 2 as), Bogdanov (2 + 3 rb), Omelnitskiy (2)…

Upcoming tournament matches

23 October 2021, Saturday

23 / Sat / 13:00 MSK

24 October 2021, Sunday

24 / Sun / 10:00 MSK

31 October 2021, Sunday

31 / Sun / 15:00 MSK
Basket Hall, Krasnodar
Lokomotiv Kuban 2
vs
CSKA Junior

01 November 2021, Monday