The match is over
Moscow
05 February 2020 Wednesday / 19:00 MSK
CSKA-2
05.02.2020
Победа с потерями

Runa Basket Moscow vs. CSKA-2: 73-82 (+9)


Runa Basket: Lazarev (11 + 7 rb + 2 bs + 4 pf), Nezvankin (5 + 4 as + 5 pf), Andreyev (8), Spruill (18 + 4 rb + 2 as + 4 pf), Hadzibegovic (22 + 16 rb + 2 bs + 5 to) – start; Velichkin (4 + 3 rb + 2 as), Salmin (0), Zavoruev (0), Polyakov (4 pf), Popov (0), Knyazev (0), Pershin (5)…

CSKA-2: Khomenko (15 + 6 rb + 4 as + 3 st + 4 pf), Mikheyev (12 + 13 rb + 4 pf), Kochergin (5 pf), Lopatin (7 + 4 rb + 2 bs), Konovalov (5 + 4 as + 2 st + 3 to) – start; Khaldeyev (8 + 8 rb), Posrednikov (0), Savin (0), Pokhodyayev (10 + 4 rb + 2 as + 5 pf), Yershov (16 + 5 pf), Umrikhin (9 + 3 rb), Stoyko (DNP)…


Upcoming tournament matches