CSKA-2
The match is over
Moscow
26 November 2019 Tuesday / 18:00 MSK
Aleksandr Gomelskiy Universal Sport Hall CSKA
26.11.2019
Далеко летит

CSKA-2 vs. MBA Moscow: 86-100 (-14)


CSKA-2: Khomenko (12 + 3 rb + 5 st + 3 to + 4 pf), Posrednikov (5), Savin (0), Mikheyev (16 + 5 rb + 3 to), Kochergin (4) – start; Khaldeyev (1), Yershov (13 + 3 as + 3 to), Lopatin (11 + 6 rb + 3 to), Umrikhin (14 + 3 rb + 3 as), Stoyko (2), Konovalov (8 + 5 as + 3 st), Shashkov (0)…

MBA: Sopin (9 + 3 as + 5 pf), Vostrikov (6 + 8 rb + 3 as), Andrianov (15 + 6 rb + 4 as + 4 pf), Pavlenko (7 + 2 as), Kuznetsov (21 + 4 rb + 3 st + 4 to) – start; Laptev (3 as), Kuznetsov (13), Korshakov (0), Kiselev (DNP), Lichutin (17), Tavakalyan (4 + 3 as), Barinov (8)…


Upcoming tournament matches