CSKA-2
The match is over
Moscow
08 November 2019 Friday / 19:00 MSK
Aleksandr Gomelskiy Universal Sport Hall CSKA
08.11.2019
Было близко

CSKA-2 vs. Runa Basket Moscow: 77-84 (-7)


CSKA-2: Khomenko (17 + 3 rb + 4 as + 2 st + 3 to), Pokhodyayev (22 + 3 rb + 2 as + 5 pf), Mikheyev (7 + 3 rb + 4 pf), Kochergin (3 rb + 5 pf), Yershov (6 + 7 rb + 2 as) – start; Khaldeyev (2), Posrednikov (0), Savin (2 + 3 rb), Kardanakhishvili (DNP), Umrikhin (2), Stoyko (11 + 3 rb + 2 as + 2 st), Konovalov (8 + 3 as)…

Runa Basket: Tkachenko (10 + 4 rb + 5 as + 3 to + 4 pf), Lazarev (12 + 3 rb + 2 as + 3 to), Salmin (0), Polyakov (4 rb + 2 bs + 3 to), Pershin (12 + 2 st) – start; Andreyev (4 + 6 rb + 2 as), Knyazev (4), Grucshenko (6 + 7 rb + 2 as), Spruill (22 + 4 rb + 2 st), Morozov (5), Abramenkov (DNP), Hadzibegovic (9 + 10 rb + 3 as + 4 bs)…


Upcoming tournament matches