The match is over
Moscow
02 April 2019 Tuesday / 19:30 MSK
Timiryazevskaya Sports School
CSKA-2
02.04.2019
Очередной триллер

MBA Moscow vs. CSKA-2: 69-66 (-3)


MBA: Kuznetsov (8 + 3 as + 2 st + 5 pf), Pavlenko (10 + 6 rb + 2 as + 5 pf), Lichutin (17 + 2 st + 4 to), Gontarev (6 + 4 rb + 3 to), Kuznetsov (17 + 3 rb + 3 as + 3 to) – start; Afanasev (5 + 5 rb), Tihonin (0), Kiselev (0), Kanayev (DNP), Zaharov (6 + 8 rb), Lepilov (3 to), Kuzemkin (0)…

CSKA-2: Vostrikov (8 + 5 rb), Maleyko (5 + 7 rb), Gavrilov (12 + 2 as + 2 st + 3 to), Kondakov (5 + 3 rb + 3 st + 3 to), Vasiliy Lakhin (0) – start; Tishin (0), Khomenko (13 + 3 rb + 2 st), Maltsev (DNP), Kurbatov (4), Kovalev (DNP), Lopatin (6 + 10 rb + 5 as + 3 st), Sinegubov (13)…

Upcoming tournament matches