The match is over
Revda
24 January 2019 Thursday / 16:00 MSK
CSKA-2
24.01.2019
Шанс для новичка

TEMP SUMZ Revda vs. CSKA-2: 89-84 (-5)


TEMP SUMZ: Klyuchnikov (10 + 8 rb + 6 as + 3 to), Mateyunas (7 + 7 as + 4 st), Gankevich (17 + 3 rb + 2 as + 2 st), Polyakov (9), Voytyuk (7 + 5 rb) – start; Ivanov (6 + 2 st), Khozyashev (DNP), Stepantsov (DNP), Arteshin (6 + 5 rb + 4 pf), Zibirov (13 + 3 as + 2 st + 2 bs), Karpeko (14 + 2 as + 4 to), Karaulov (0)…

CSKA-2: Vostrikov (2 + 4 rb), Maleyko (3 + 4 rb), Gavrilov (10 + 3 rb + 3 as), Kondakov (10), Lakhin (0) – start; Andrianov (8 + 5 rb + 3 st), Khomenko (7 + 2 as + 2 st + 3 to), Kurbatov (9 + 7 rb), Yershov (5), Lakhin (4 + 4 rb + 2 st + 5 pf), Umrikhin (7), Sinegubov (19)…


Upcoming tournament matches