The match is over
St.Petersburg
30 October 2018 Tuesday / 19:00 MSK
CSKA Junior
31.10.2018
С запасом

Oct. 31: Zenit 2 St.Petersburg vs. CSKA Junior Moscow: 57-96 (+39)


Zenit 2: Nikitin (19 + 3 rb + 2 as + 4 to), Shilin (3 + 2 as + 3 to), Bykov (3 + 4 rb + 2 bs), Sharapov (14 + 13 rb + 2 bs), Banchikov (6) – start; Andreyev (0), Fomenko (1), Maslov (DNP), Berdnikov (0), Krikun (2 + 4 rb), Vagapov (5 + 3 rb + 2 st + 3 to), Krasilshchikov (4 + 2 as)…
CSKA Junior: Posrednikov (8 + 3 rb), Savin (8 + 3 rb + 3 as + 3 st), Gafurov (14 + 3 rb), Konovalov (18 + 8 rb + 8 as + 2 st), Goldin (11 + 4 rb + 2 bs) – start; Karvanen (13 + 9 rb + 4 st + 5 pf), Yevseyev (4 + 3 rb), Maltsev (3), Pokhodyayev (12 + 8 rb), Kardanakhishvili (5 + 4 rb + 4 as), Kovalev (DNP)…Oct. 30: Zenit 2 St.Petersburg vs. CSKA Junior Moscow: 68-101 (+33)


Zenit 2: Nikitin (25 + 6 rb + 2 as + 3 to), Berdnikov (2 + 3 as + 5 pf), Vagapov (8 + 3 rb + 4 as + 5 to), Shilin (11 + 2 as), Sharapov (6 + 10 rb) – start; Andreyev (2 as), Fomenko (4), Maslov (2), Krikun (DNP), Bykov (7 + 4 rb + 3 as + 2 bs), Krasilshchikov (0), Banchikov (3)…
CSKA Junior: Posrednikov (4 rb), Savin (22 + 3 rb + 2 as + 2 st + 2 bs), Gafurov (16 + 9 rb + 2 as), Konovalov (18 + 6 rb + 8 as + 3 to), Goldin (8 + 9 rb + 3 st + 4 bs) – start; Karvanen (16 + 8 rb + 4 pf), Yevseyev (1), Maltsev (3), Pokhodyayev (11 + 3 rb + 2 as), Kardanakhishvili (6 + 4 as)…


Upcoming tournament matches