The match is over
St.Petersburg
26 February 2018 Monday / 14:00 MSK
CSKA Junior
27.02.2018
Сложная концовка – для опыта

Feb. 27: Zenit 2 St.Petersburg vs. CSKA Junior Moscow: 93-92 (-1)


Zenit 2: Kalinin (1 + 6 rb), Krysanov (10 + 5 rb + 4 as + 5 to), Maslov (10 + 5 pf), Nechayev (9 + 4 rb + 3 as + 5 pf), Bakayenko (14 + 2 as) – start; Zakharov (13 + 2 bs), Minzhulin (5 + 3 rb), Vagapov (4 + 2 as), Bykov (2 + 3 rb + 5 pf), Savrasov (25 + 17 rb + 6 as + 4 to), Kachkov (0), Leonov (DNP)…
CSKA Junior: Lopatin (18 + 10 rb + 3 as + 2 st), Kochergin (6 + 4 rb), Yershov (16 + 4 rb + 2 as + 4 to + 5 pf), Konovalov (10 + 3 rb + 3 as + 3 st + 3 to), Lakhin (8 + 6 rb + 2 st + 2 bs + 3 to + 5 pf) – start; Pokhodyayev (0), Soldatov (11 + 5 rb + 5 pf), Gafurov (0), Kovalev (18 + 2 as), Tishin (0), Koroteyev (0), Posrednikov (5 + 3 rb)…Feb. 26: Zenit 2 St.Petersburg vs. CSKA Junior Moscow: 65-74 (+9)


Zenit 2: Kalinin (10 + 4 rb + 2 as), Krysanov (8 + 6 rb + 3 as + 5 pf), Minzhulin (2 + 2 as), Nechayev (15 + 4 rb + 4 pf), Leonov (2 + 4 rb + 3 to) – start; Zakharov (14 + 3 rb + 2 as + 2 bs + 5 to), Maslov (5 + 6 rb), Vagapov (0), Sharapov (0), Kachkov (9 + 3 rb + 3 as + 2 st), Bakayenko (0), Zhilin (0)…
CSKA Junior: Lopatin (9 + 5 rb + 4 as + 2 st + 2 bs + 3 to), Kochergin (7 + 7 rb + 2 st + 4 to), Yershov (23 + 7 rb + 3 st + 4 pf), Konovalov (2 + 5 as + 4 pf), Lakhin (14 + 7 rb + 4 pf) – start; Pokhodyayev (0), Soldatov (6 + 8 rb + 2 st), Gafurov (0), Kovalev (7 + 3 to), Tishin (2), Koroteyev (2), Posrednikov (2)…


Upcoming tournament matches

23 October 2021, Saturday

23 / Sat / 13:00 MSK

24 October 2021, Sunday

24 / Sun / 10:00 MSK

31 October 2021, Sunday

31 / Sun / 15:00 MSK
Basket Hall, Krasnodar
Lokomotiv Kuban 2
vs
CSKA Junior

01 November 2021, Monday