The match is over
Khimki
28 October 2017 Saturday / 15:00 MSK
CSKA Junior
29.10.2017
С выводами

Oct. 28: Khimki-2 Moscow region vs. CSKA Junior Moscow: 82-69 (-13)


Khimki-2: Yevstigneyev (3), Akhmedov (8 + 4 rb + 5 as), Barashkov (19 + 9 rb + 3 st), Volkhin (22), Yakushin (18 + 6 rb), Suvorov (6), Belogortsev (1), Proshchenko (4 + 9 rb + 3 bs + 4 pf), Ziborov (1 + 4 rb + 4 pf)…
CSKA Junior: Andrianov (9 + 5 rb), Starodubov (2 + 3 rb), Kurbatov (12 + 14 rb), Kochergin (2 + 5 rb + 3 to + 4 pf), Lakhin (2 + 3 rb), Yershov (11 + 4 rb + 3 to), Soldatov (7 + 4 rb + 4 pf), Konovalov (3 + 5 rb), Umrikhin (17 + 4 as + 4 to + 5 pf), Posrednikov (4)…Oct. 29: Khimki-2 Moscow region vs. CSKA Junior Moscow: 93-87 (-6)


Khimki-2: Yevstigneyev (3 + 4 rb), Karpenkov (9 + 11 rb + 2 bs), Akhmedov (12 + 10 as + 3 st), Barashkov (6 + 6 rb), Volkhin (27 + 7 rb), Yakushin (15 + 4 rb + 8 as), Suvorov (7), Proshchenko (14)…
CSKA Junior: Kurbatov (1 + 3 rb), Kochergin (11 + 9 rb + 2 bs + 5 pf), Yershov (19 + 3 rb + 4 pf), Soldatov (12 + 15 rb + 4 as), Kovalev (4), Tishin (4 + 3 rb), Konovalov (23 + 5 rb + 3 to + 4 pf), Koroteyev (9 + 3 to), Posrednikov (4 + 5 rb)…Upcoming tournament matches