The match is over
Kazan
16 October 2017 Monday / 14:00 MSK
CSKA Junior
17.10.2017
Вперед на «Нижний»

Oct 16: UNICS-2 Kazan vs. CSKA Junior Moscow: 71-69 (-2)


UNICS-2: Ivanov (3 + 4 as + 3 st), Trapeznikov (2), Pinayev (20 + 12 rb + 4 to + 4 pf), Barokha (7 + 3 rb), Kudinov (10 + 3 to), Sizikov (1), Krivykh (14 + 4 as + 4 st + 4 pf), Pasechnik (14 + 6 rb + 6 as + 3 to + 4 pf)…
CSKA Junior: Pokhodyayev (3), Kochergin (8 + 8 rb + 2 bs), Lakhin (2), Soldatov (9 + 2 bs + 4 pf), Kovalev (21 + 5 rb + 3 to), Konovalov (9 + 6 as + 3 st + 4 to), Lakhin (2 + 8 rb + 4 pf), Koroteyev (12), Posrednikov (3 + 10 rb + 3 to)…Oct 17: UNICS-2 Kazan vs. CSKA Junior Moscow: 85-66 (-19)


UNICS-2: Karpov (5), Ivanov (17 + 5 rb + 5 as), Trapeznikov (2), Pinayev (8 + 6 rb + 5 pf), Barokha (9 + 3 to), Kudinov (2 + 3 rb + 3 to), Sizikov (4), Krivykh (24 + 3 rb + 6 as), Pasechnik (14 + 6 rb)…
CSKA Junior: Pokhodyayev (5), Lakhin (5), Soldatov (5), Gafurov (7 + 3 rb), Kovalev (13 + 3 rb), Dolinin (2), Konovalov (3 + 7 as + 3 st + 5 to + 5 pf), Lakhin (10 + 4 rb + 5 pf), Koroteyev (5), Posrednikov (11 + 10 rb + 4 to)…

Upcoming tournament matches