CSKA-2
The match is over
Moscow
26 December 2017 Tuesday / 16:00 MSK
Timiryazevskaya Sports School
26.12.2017
Победили, но утром – тренировка

CSKA-2 vs. BC Ryazan: 78-68 (+10)


CSKA-2: Andrianov (1 + 4 rb), Vostrikov (6 + 8 rb + 3 to), Astapkovich (9 + 4 pf), Maleyko (11 + 5 rb + 4 as + 3 to), Gavrilov (6), Gankevich (12 + 7 rb), Kurbatov (1), Lopatin (9), Kondakov (11 + 3 st), Mikheyev (2), Khomenko (10 + 4 rb + 3 st + 4 to)…

BC Ryazan: Morozov (1 + 4 rb), Namednin (5), Shantaley (3 + 4 to), Sedykh (3 + 2 bs), Voytyuk (18 + 6 rb + 4 st + 4 pf), Panov (6 + 4 rb + 3 st + 4 to), Orlenko (7 + 8 rb + 2 bs), Alekseyev (8 + 3 rb + 2 bs), Axenov (10 + 4 as + 3 to), Mityuk (7 + 3 rb)…


Upcoming tournament matches