RBF Junior
The match is over
Moscow
25 January 2017 Wednesday / 15:30 MSK
Gloriya Sports Basketball Club
CSKA U19
31.01.2017
С верой в свои силы

Jan. 30: Chekhov Sport Center vs. CSKA Junior : 74-80 (+6)


Chekhov: Sibilev (6 + 5 pf), Yevstigneyev (28 + 4 rb + 4 to), Morozov (7), Paramonov (12 + 6 rb + 5 to), Krupskiy (5 + 7 rb + 2 bs), Bestuzhev (14 + 7 rb + 6 as + 4 st + 4 to + 5 pf), Sevostyanov (2 + 7 rb + 2 bs), Petrov (3 rb), Padun (4 pf)…
CSKA Junior: Soldatov (14 + 10 rb + 3 to + 4 pf), Dotsenko (17 + 6 rb + 2 bs + 4 to), Yershov (18 + 10 rb + 3 to + 4 pf), Khomenko (15 + 4 rb + 5 pf), Dolinin (8 + 11 rb), Lakhin (2), Umrikhin (4), Posrednikov (2)…Jan. 29: CSKA Junior vs. Samara Junior: 65-67 (-2)


CSKA Junior: Soldatov (6 + 6 rb + 4 to + 4 pf), Kochergin (3 rb), Dotsenko (17), Yershov (13 + 3 to), Khomenko (14 + 5 rb + 4 st + 4 pf), Dolinin (4 + 3 rb + 4 pf), Lakhin (2), Konovalov (1), Umrikhin (3), Posrednikov (5 + 5 rb)…
Samara Junior: Frolov (20 + 4 rb + 3 to + 4 pf), Shakhov (4 pf), Gusenkov (19 + 7 rb + 7 to), Nesterov (2 + 11 rb + 4 to), Guzikov (2), Kukavskiy (4 rb), Faykov (1), Yermilov (9 + 5 rb + 3 to), Khaldeyev (14 + 7 rb)…Jan. 27: CSKA Junior vs. MBA Moscow: 82-70 (+12)


CSKA Junior: Soldatov (16 + 16 rb), Dotsenko (6 + 4 rb), Koroteyev (3 rb), Yershov (17 + 7 rb + 2 bs + 5 pf), Khomenko (13 + 6 to + 5 pf), Dolinin (4), Konovalov (6 + 5 as + 4 pf), Umrikhin (16 + 10 rb + 4 to), Posrednikov (4 + 4 rb + 4 pf)…
MBA: Yashchenko (2 + 4 rb + 7 to), Krasilshchikov (9 + 7 rb + 3 to + 5 pf), Litvinov (4 + 3 rb), Savin (7 + 4 rb + 5 st + 4 pf), Alakin (22 + 4 rb + 5 to), Lichutin (3), Pynko (2), Levakov (2), Morozov (3 + 9 rb + 5 pf), Kainov (16 + 5 rb + 5 pf)…Jan. 26: CSKA Junior vs. Zenit St.Petersburg: 70-69 (+1)


CSKA Junior: Soldatov (11 + 11 rb), Kochergin (2), Dotsenko (4 + 4 rb + 4 pf), Yershov (16 + 3 rb + 3 st + 4 pf), Khomenko (11 + 3 rb + 3 st + 4 pf), Dolinin (6 + 3 rb + 2 bs + 4 pf), Konovalov (5), Umrikhin (15 + 11 rb + 3 st + 4 to), Posrednikov (3 rb)…
Zenit: Zakharov (17 + 4 rb + 2 bs + 5 pf), Minzhulin (2), Vagapov (7 + 6 rb), Berdnikov (12 + 12 rb), Savrasov (23 + 5 rb + 4 pf), Karvanen (3 + 3 rb), Bakayenko (5 + 6 rb + 4 as + 3 to), Okanin (4 to)…Jan. 25: RBF Junior Moscow vs. CSKA Junior: 43-108 (+65)


RBF Junior: Kovalev (4), Markovich (5 to + 5 pf), Studzinskiy (5 + 3 rb), Studenikin (7 + 5 rb + 8 to), Belousov (6), Tsybikov (3), Pokhodyayev (3 + 3 rb), Drakovskiy (5), Sereda (3), Chikarev (7 + 6 rb + 4 to)…
CSKA Junior: Soldatov (13 + 4 rb + 4 pf), Kochergin (6 + 3 st), Dotsenko (9), Koroteyev (3 st), Yershov (13 + 8 rb), Khomenko (18 + 3 st), Konyaev (6), Lakhin (3 + 7 rb + 4 pf), Konovalov (10 + 5 st + 5 pf), Umrikhin (19 + 5 rb + 3 st + 4 pf), Posrednikov (11 + 3 rb)…

Upcoming tournament matches

23 October 2021, Saturday

23 / Sat / 11:00 MSK
23 / Sat / 13:15 MSK
Timiryazevskaya, Moscow
MBA Academy 2004
74 - 80
+6
CSKA U19
23 / Sat / 15:30 MSK

24 October 2021, Sunday

24 / Sun / 13:15 MSK
Timiryazevskaya, Moscow
CSKA U19
vs
ORC3-2005

25 October 2021, Monday

25 / Mon / 13:15 MSK
Timiryazevskaya, Moscow
Spartak
vs
CSKA U19

27 October 2021, Wednesday

27 / Wed / 11:00 MSK
Timiryazevskaya, Moscow
CSKA U19
vs
Parma Junior