Holiday debut of Likhodey and Tsintsadze

06.03.2004
Alexey Savrasenko (photo cskabasket.com)

URL: http://www.cskabasket.com/photo/?id=970&one=5&lang=en
Photos
Sergey Monya (photo M.Serbin)
Bashminov vs Antropov
Marcus Brown (photo cskabasket.com)
Georgiy Tsintsadze (photo cskabasket.com)
Alexey Savrasenko (photo cskabasket.com)
Dragan Tarlac (photo M.Serbin)
Kryapa vs Savchenko (photo M.Serbin)
Valeriy Likhodey (photo cskabasket.com)
Victor Khryapa (photo cskabasket.com)
CSKA Dance Team (photo cskabasket.com)