Photo Gallery: Khimki vs CSKA

29.04.2003
Alexander vs Kurtenok (photo G.Philippov)

URL: http://www.cskabasket.com/photo/?id=489&one=1&lang=en
Photos
Alexander vs Kurtenok (photo G.Philippov)
Victor Khryapa (photo G.Philipov)
J.R. Holden (photo G.Philippov)
Sergey Monya (photo G.Philippov)
Chatzivrettas vs Ershov (photo G.Philippov)
Darius Songaila (photo G.Philippov)